Badan Permusyawaratan Desa

Admin 29 Juli 2013 17:38:33 WIB

Struktur Organisasi BPD

1. Nama : SUKIRNA
  Tempat/Tanggal Lahir : GUNUNGKIDUL 15 Februari 1967
  Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
  Alamat : KARANG LOR
    RT/RW :   001 007  
    Kel/Desa : JEPITU
    Kecamatan : GIRISUBO
  Agama : ISLAM
  Status Perkawinan : KAWIN
  Pendidikan : DIPLOMA IV/ STRATA I
  Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
  Jabatan : KETUA 
  No. Hp : 081328045375
                 
2. Nama : RUBIYANTO
  Tempat/Tanggal Lahir : GUNUNGKIDUL 23 Mei 1982
  Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
  Alamat : NGLABAN
    RT/RW :   004 009  
    Kel/Desa : JEPITU
    Kecamatan : GIRISUBO
  Agama : ISLAM
  Status Perkawinan : KAWIN
  Pendidikan : DIPLOMA IV/ STRATA I
  Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
  Jabatan : KETUA II
  No. Hp : 081328471714
                 
3. Nama : PARIYA
  Tempat/Tanggal Lahir : GUNUNGKIDUL 01 Maret 1981
  Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
  Alamat : KARANG LOR
    RT/RW :   001 007  
    Kel/Desa : JEPITU
    Kecamatan : GIRISUBO
  Agama : ISLAM
  Status Perkawinan : KAWIN
  Pendidikan : SLTP/SEDERAJAT
  Pekerjaan : PETANI/PERKEBUNAN
  Jabatan : SEKRETARIS
  No. Hp : 085292107124
                 
4. Nama : WINARNA
  Tempat/Tanggal Lahir : GUNUNGKIDUL 07 Juni 1978
  Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
  Alamat : JANGANMANTI
    RT/RW :   001 001  
    Kel/Desa : JEPITU
    Kecamatan : GIRISUBO
  Agama : ISLAM
  Status Perkawinan : KAWIN
  Pendidikan : SLTP/SEDERAJAT
  Pekerjaan : PETANI/PERKEBUNAN
  Jabatan : SEKRETARIS
  No. Hp : 085293003883
                 
5. Nama : GITANTO
  Tempat/Tanggal Lahir : GUNUNGKIDUL 15 Juli 1969
  Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
  Alamat : NGLABAN
    RT/RW :   004 009  
    Kel/Desa : JEPITU
    Kecamatan : GIRISUBO
  Agama : ISLAM
  Status Perkawinan : KAWIN
  Pendidikan : SLTP/SEDERAJAT
  Pekerjaan : PETANI/PERKEBUNAN
  Jabatan : KABID ANGGARAN
  No. Hp : 085290747367
                 
6. Nama : SURATA
  Tempat/Tanggal Lahir : GUNUNGKIDUL 12 Desember 1980
  Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
  Alamat : KARANG LOR
    RT/RW :   001 007  
    Kel/Desa : JEPITU
    Kecamatan : GIRISUBO
  Agama : ISLAM
  Status Perkawinan : KAWIN
  Pendidikan : SLTA / SEDERAJAT
  Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
  Jabatan : KABID KESRA
  No. Hp : 085227966613
                 
7. Nama : RIYAGA
  Tempat/Tanggal Lahir : GUNUNGKIDUL 13 September 1972
  Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
  Alamat : PELEM
    RT/RW :   002 010  
    Kel/Desa : JEPITU
    Kecamatan : GIRISUBO
  Agama : ISLAM
  Status Perkawinan : KAWIN
  Pendidikan : SLTA / SEDERAJAT
  Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
  Jabatan : ANGGOTA
  No. Hp : 087838799444
                 
8. Nama : SUBANDI,SPD
  Tempat/Tanggal Lahir : GUNUNGKIDUL 22 November 1966
  Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
  Alamat : KLUMPIT
    RT/RW :   002 003  
    Kel/Desa : JEPITU
    Kecamatan : GIRISUBO
  Agama : ISLAM
  Status Perkawinan : KAWIN
  Pendidikan : DIPLOMA IV/ STRATA I
  Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
  Jabatan : ANGGOTA
  No. Hp : 082313566833
                 
9. Nama : SUMARWOTO
  Tempat/Tanggal Lahir : GUNUNGKIDUL 25 April 1982
  Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
  Alamat : KLUMPIT
    RT/RW :   004 003  
    Kel/Desa : JEPITU
    Kecamatan : GIRISUBO
  Agama : ISLAM
  Status Perkawinan : KAWIN
  Pendidikan : SLTP/SEDERAJAT
  Pekerjaan : BURUH TANI/PERKEBUNAN
  Jabatan : ANGGOTA
  No. Hp : 085293169007
                 
10. Nama : SUNANTA
  Tempat/Tanggal Lahir : GUNUNGKIDUL 09 November 1969
  Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
  Alamat : KARANG LOR
    RT/RW :   002 007  
    Kel/Desa : JEPITU
    Kecamatan : GIRISUBO
  Agama : ISLAM
  Status Perkawinan : KAWIN
  Pendidikan : SLTP/SEDERAJAT
  Pekerjaan : PETANI/PERKEBUNAN
  Jabatan : ANGGOTA
  No. Hp : 082322678927

 

Dokumen Lampiran : Badan Permusyawaratan Desa